AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE 2015-2 DÖNEM YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME SÜRESİ 27. 03. 2015 TARİHİNE KADAR YAPTIRABİLİRLER.

Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Tarihi Uzatıldı

2014-2015 eğitim öğretim yılı II. dönem Yeni Kayıt ve Kayıt yenilme tarihi 19-27 Mart 2015 tarihine kadar uzatılmıştır. Öğrencilerimiz bu tarihler arasında Yeni Kayıt ve Kayıt Yenilme işlemlerini yaptıra bilirler.Yeni Kayıt ve Kayıt yenileme işlemini yaptıran öğrencilerimiz 10 Nisan 2015 tarihine kadar derslerini seçmek zorundadır.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULUNDAN 2014-2 DÖNEMİNDE MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE 27. 03. 2015 TARİHİNE KADAR KAYIT YAPTIRABİLİRLER.

Açık Öğretim Ortaokulundan 2014-2 döneminde 4.11.2014 tarihli ve 29175 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile mezun olan öğrenciler Açık Öğretim Lisesine 27. 03. 2015 tarihi mesai bitimine kadar kayıtlarını yaptırabilirler.

Yukarda belirtilen şartlarda Açık Öğretim Ortaokulundan mezun olan öğrenciler mezuniyet belgelerini alabiliyorlarsa mezuniyet belgeleri ile Açık Öğretim Lisesine kayıtlarını yaptıracaklardır. Ancak Açık Öğretim Ortaokulunda öğrencilik durumu halen “mezuniyet kontrolünde” ise öğrencinin kaydını alacak olan irtibat merkezi öğrencinin Açık Öğretim Ortaokulu bilgi ekranının çıktısını alarak dosya oluşturacak, buradaki bilgiler doğrultusunda Açık Öğretim Lisesine kaydı yapılacaktır. Ücretini 27.02.2015 tarihine kadar yatırmış ancak kayıt yaptırmamış öğrenciler 30-31 Mart 2015 tarihlerinde kayıt işlemlerini yaptıra bilirler.