DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

YETKİLİ MAKAMLARA VERİLEN YA DA GÖNDERİLEN DİLEKÇELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun gereği;

 • 1. Dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası olmalıdır,
 • 2. İş veya ikametgâh adresinin yazılması gerekir,
 • 3. Faks yolu ile gönderilen dilekçeler işleme konulmaz.

Yukarıdaki şartlara uymayan dilekçeler kurum tarafından işleme konulmaz. Belli başlı işler için tarafımızdan hazırlanmış dilekçe örneklerini aşağıdaki bağlantılardan alabilirsiniz. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu içintıklayınız.

1. ÇIKMA BELGESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Çıkma belgesi,

 • 1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
 • 2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

Çıkma Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız. (Word)

Çıkma Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız. (PDF)

2. DİPLOMA İADE İSTEĞİ DİLEKÇESİ

Bu durumda iken diplomasını almak isteyen öğrencilerimiz Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu dilekçe örneği ile başvurmalıdır.

Diploma İade İsteği dilekçe örneği için tıklayınız. (Word)

Diploma İade İsteği dilekçe örneği için tıklayınız. (PDF)

3. Diploma Kayıp Dilekçe Örneği

Diploma kayıp belgesi,

 • 1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
 • 2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Diploma Kayıp dilekçe örneğini için tıklayınız. (Word)

Diploma Kayıp dilekçe örneğini için tıklayınız. (PDF)

4. ÖĞRENCİ BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Öğrenci Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız. (Word)

Öğrenci Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız. (PDF)

5. ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız. (Word)

Öğrenci Durum Belgesi dilekçe örneği için tıklayınız. (PDF)

6. TASDİKNAME ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tasdikname belgesi,

 • 1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
 • 2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız. (Word)

Tasdikname almak amacıyla verilecek dilekçe örneği için tıklayınız. (PDF)

7. TASDİKNAME KAYIP DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tasdikname belgesi,

 • 1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi,
 • 2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız. (Word)

Tasdikname Kayıp dilekçe örneği için tıklayınız. (PDF)

8. TRANSKRİPT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Transkript dilekçe örneği için tıklayınız. (Word)

TransKript dilekçe örneği için tıklayınız. (PDF)

9. MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN, AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE GEÇİŞ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Dilekçe örneği için tıklayınız. (Word)

Dilekçe örneği için tıklayınız. (PDF)

10. ÖĞRENCİNİN MEZUN OLDUĞUNA DAİR YAZI ÖRNEĞİ

Dilekçe örnekleri aşağıdadır.

Mezun yazısı örneği için tıklayınız. (PDF)

Diğer sitelerimizi de ziyaret edebilirsiniz . Tıklayınız .