ÇIKMA BELGESİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Çıkma belgesi, 1. 18 yaşını doldurmuş öğrenciler veya noterden vekil tayin ettiği kişi, 2. 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.   Örnektir: AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA Açık Öğretim Lisesinin …..………………… numaralı öğrencisi iken mezun oldum. Ekte sunduğum belge(ler) doğrultusunda, aşağıda kutucuğunu işaretlediğim belgenin tarafıma …