DİPLOMA İADE İSTEĞİ DİLEKÇESİ

Bu durumda iken diplomasını almak isteyen öğrencilerimiz Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu dilekçe örneği ile başvurmalıdır.

Örnektir:

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Açık Öğretim Lisesinin …..………………… numaralı öğrencisi iken mezun oldum. Ekte sunduğum belge(ler) doğrultusunda, aşağıda kutucuğunu işaretlediğim belgenin tarafıma verilmesini arz ederim.

Çıkma Belgesi
Diploma (İADE : Basılmış ve AÖL Müdürlüğüne geri gönderilmiş diploma)
Diploma (MAZERET : Belge – bilgi eksikliğinden dolayı basılamamış diploma)
Diploma. Çıkma Belgemi kaybettim.(Kayıp ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk tarafıma aittir.)
Diploma Kayıp
Diploma Kayıp (Diploma kayıp ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk tarafıma aittir.)
….. / ….. / 20 …..

KENDİSİ VELİSİ VEKİLİ

Adı – soyadı Adı – soyadı Adı – soyadı
imza imza imza

Ek(ler) :
1.
2.

Adres : ………………………………………………………………

……………………………………………………………… İlçesi : ………… …. İli : ……………

Telefon : 0 …….. – ……… …… ……
(Alan kodu ile birlikte yazınız)

Öğrencinin Kimlik Bilgileri
T.C. Kimlik No : ………………………………
Adı ve Soyadı : ………………………………
Baba Adı : ………………………………
Ana Adı : ………………………………
Doğum Tarihi : …… / …… / ………………

DİKKAT!
• Yukarıda adı geçen belgeler,
1. 18 yaşını doldurmuş öğrencinin kendisi veya noterden vekil tayin ettiği kişi,

2. 18 yaşını doldurmamış öğrencinin, veli (anne-baba) veya velinin noterden vekil tayin ettiği kişi tarafından alınabilecektir.