Sınava girerken nelere dikkat etmemiz gerekir?


AÇIKLAMALAR
  1. Sınava girerken Sınav Giriş Belgesi, ve MUTLAKA NÜFUS CÜZDANINIZI (yoksa Sürücü Belgesi veya Pasaportunuzu) yanınızda bulundurunuz. Ayrıca Öğrenci Kimlik Kartınızı yanınızda bulundurmanız lehinizedir.
  2. Sınavlara cep telefonu, cep bilgisayarı, silah, bıçak vb. araç ve gereçlerle girilmesi yasaktır.
  3. Sınavlarda yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurunuz.
  4. Sınavların başlama saatinden en az yarım saat önce sınava gireceğiniz okulda hazır bulunmanız gerekmektedir.
  5. Bir oturumdaki sınav süresi 180 dakikadır. Sınavlara 20 dk. dan fazla gecikenler sınava alınmayacaklardır.Sınavlarda Kopya Analizi yapılmaktadır. Sınavlarınızın iptal olmaması için kopya çekmeyiniz; çektirmeyiniz.
  6. Sınav Yürütme Kurulunca yedek salonda sınava alınması uygun görülenler dışında her ne sebeple olursa olsun belirtilen bina ve salon dışında başka bir merkezde sınava girilemez.
  7. Yedek salonda sınava girecek adaylar, sınavına girecekleri dersin adı (İngilizce 5 gibi) ile birlikte dersin kodunu cevap kâğıdına mutlaka kodlayacaklardır.